Partners

 

Samen onder één dak  

Kindcentrum De Vlinder is een samenwerking tussen de zelfstandige rechtspersonen Eenbes Basisonderwijs en Kinderopvang Korein en het peuterspeelzaal werk Geldrop Mierlo. Beide organisaties hebben een eigen doelgroep en verantwoordelijkheid maar vormen in het Kindcentrum een samenwerkingsverband voor de doelgroep van kinderen van 0-13 jaar. We presenteren ons daarom samen als Kindcentrum De Vlinder.

 

Wel hebben de teams van de drie partners gesproken over de merkwaarden die we voor het kindcentrum van belang vinden. Tevens hebben de medewerkers besproken welk uitgangspunten bij de merkwaarden horen. Doel is te komen tot een centrum waarin de kinderen met een integrale aanpak begeleid kunnen worden, tijdens lestijden maar ook daarbuiten.

Merkwaarden van De Vlinder: betrokken, professioneel, kleurrijk, samen, in beweging