Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met jullie.

  Informatieavond

  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderavond / rapporten

  Je ontvangt drie maal per schooljaar een (digitaal) rapport van je kind. Daarna word je uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Je kunt ook buiten de rapportperioden aangeven als je een vraag hebt en/ of een gesprek wenst. Maak dan even rechtstreeks een afspraak voor een gesprek met de leerkracht(en) van je kind.

  Kijkochtend

  Tijdens deze ochtend mag u een gedeelte van een dagelijkse lesdag bijwonen in de groep van je kind.

  Schoolcijfers

  Je kunt via www.parnassys.net inloggen in het ouderportaal/schoolcijfers, middels dezelfde inloggegevens als die van de Parro App. Binnen dit portaal heeft u toegang om op de hoogte te blijven van de vorderingen van je kind. Tevens kun je de persoonsgegevens van uw kind en van jezelf inzien en wijzigen.

  Parro App

  Met de Parro app blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat je de belevenissen van je kind nu beter kunt volgen heb je voortaan nog meer om samen over te kletsen. Je download deze app via de app-store, genaamd ‘Parro App’ van het bedrijf Topicus Onderwijs B.V.

  Nieuwsbrief

  Elke maand verschijnt de nieuwsbrief, digitaal in de app en op de website. Wil je graag de nieuwsbrief op papier ontvangen? Geef dit door via info@kindcentrumdevlinder.nl. In de nieuwsbrief wordt belangrijke informatie gegeven. We verwachten van jullie dat je deze nieuwsbrief leest en van de inhoud op de hoogte bent. Zodat je niet voor een verrassing te komt staan.

  Facebook & Instagram

  Hier geven we korte sfeerimpressies en doen we aankondigingen naast onze andere informatiemiddelen.

  Welkomstboekje Kindcentrum
 • Eten en drinken

  Tussen 10.00 – 10.30 uur hebben alle groepen een pauze moment. Hierbij kunnen ze een fruithapje en/of drankje nuttigen. We hanteren een gezond ‘Gruit’ beleid: groenten of fruit! Het Kindcentrum zorgt voor fruit/groente. In iedere groep is er een fruitschaal gevuld met diverse soorten fruit/groente. Kinderen hebben hierdoor volop keus. De schaal wordt dagelijks vers gevuld.

  Tussen de middag blijven alle kinderen in de groep over. Onder begeleiding van leerkrachten lunchen de kinderen. Zij brengen een lunchtrommeltje van thuis mee naar school. De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. Voor de schoolgaande kinderen is het de bedoeling dat ze zelf brood meebrengen en evt. iets van fruit of groente. We vragen u om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen.

  We hebben binnen een protocol rondom een gezond Kindcentrum.

  Protocol Kindcentrum De Vlinder Gezonde School
 • Verjaardagen

  Wanneer een leerling jarig is, mag hij/zij trakteren in de klas, graag één kleine traktatie. We moedigen gezonde traktaties hierbij aan! In overleg met de leerkracht kun je een geschikt moment afspreken.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders

  De interne contactpersonen van onze school zijn: Louise Collart en Annemieke van Lieshout.

 • Medezeggenschapsraad

  Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeelsleden allerlei belangrijke aangelegenheden kunnen bespreken. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden.

  De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting. De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. We willen als MR graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht je dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kun je je altijd tot een van ons wenden.

  De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) op afspraak aanwezig kunt zijn.

  Functie

  Naam

  Ouder van:

  Voorzitter Kris van Rens Lena & Bob
  Secretaris Anne van Bodegraven Leerkracht
  Yvet Vromans Leerkracht
  Yasmin Kardes Hira & Ruya
  Notulen MR-vergadering 01-11-23 Notulen MR-vergadering 21-02-2024
 • Ouderraad

  De ouderraad is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. In de praktijk betekent dat vooral het coördineren van ouderparticipatie en steun bieden bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en vieringen op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportdag, maar ook activiteiten rondom feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Hierbij roept de ouderraad altijd de hulp van ouders van de leerlingen in.

  Ons kindcentrum werkt prettig samen met een actieve ouderraad. De ouderraad helpt actief mee bij o.a. sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen, sportdag en schoolreis. Daarnaast vervullen zij de rol als klassenouder.

  Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team aanwezig.

  Functie

  Naam

  Moeder/Vader van:

  Voorzitter Natalie van Vliet Daan en Tijn
  Secretaris Natalie van Vliet Daan en Tijn
  Penningmeester Fatma Bilici Kivanc en Koray
  Mandy Aarts Thomas
  Moniek Kanters Kaylee en Jimmy
  Chantal Topelen Bente
  Samantha Timberlake Kaylee
  Robbie van Eijk Eric
  Maureen Tapia Hermosilla Aneley en Nathalie
  Güler Ergisi Yusuf Ergisi
   Teamleden Annemieke van Lieshout Leerkracht
  Sanne van de Vorst Leerkrachtondersteuner

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

   

  Maandag 8.30u – 14.30u
  Dinsdag 8.30u – 14.30u
  Woensdag 8.30u – 12.30u
  Donderdag 8.30u – 14.30u
  Vrijdag 8.30u – 12.30u

   

  De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8.25 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur.

  Pauze

  Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen onafgebroken op school zijn. Zij komen dus tussen de middag niet naar huis.

  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.10 uur tot 12.30 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd. Tijdens de pauze maken we ook gebruik van het Cruijff Court tegenover onze school.

   

 • Gymtijden

  Het gymonderwijs valt door de gehele school uiteen in spel en turnen. Aan beide onderdelen wordt elke week een les besteed. Alle groepen hebben twee keer per week een les lichamelijke oefening.

  De gymlessen worden gegeven in gymzaal De Braak, gelegen naast de school. De periode vóór de herfstvakantie en ná de meivakantie maken we gebruikt van het Cruijff Court. Voor deze lessen dienen de kinderen geschikte kleding mee te brengen: broekje, shirt (of turnpakje ), gymschoenen en handdoek.

  Voor het behoud van de vloer in de gymzaal is het verboden gymschoenen te dragen met noppen. De zolen moeten wit of beige zijn.

  Gymtijden groep 1 en 2

  Dinsdag Vrijdag
  9.30-10.15u Groep 1/2c
  10.30-11.15u Groep 1/2c Groep 1/2a
  11.15-12.00u Groep 1/2a Groep 1/2b
  12.30-13.15u Groep 1/2b

   

  Gymtijden groep 3 t/m 8

  Maandag

  Donderdag

  08.30-09.15u

  Groep 5

  Groep 5

  09.30-10.15u

  Groep 6

  Groep 7

  10.30-11.15u

  Groep 4

  Groep 4

  11.15-12.00u

  Groep 8

  Groep 8

  12.30-13.15u

  Groep 3

  Groep 3

  13.15-14.00u

  Groep 7

  13.45-14.30

  Groep 6

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

  Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023 
  Kerstvakantie  25 december 2022 t/m 5  januari 2024 
  Voorjaarsvakantie  12 febr. t/m 16 februari 2024 
  Tweede Paasdag  1 april 2024 
  Koningsdag   27 april 2024 (valt in de meivakantie) 
  Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024 
  Hemelvaart      9 en 10 mei 2024 
  Tweede Pinksterdag  20  mei 2024 
  Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024 
 • Studiedagen

  Overzicht studiedagen 2023-2024

  • Maandag 2 oktober
  • Vrijdag 1 december
  • Woensdag 10 april
  • Dinsdag 21 mei
  • Donderdag 20 juni

Downloads