Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren wanneer ouders goed betrokken zijn bij ontwikkeling van de kinderen.

 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen binnen het kindcentrum én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen het kindcentrum en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Kopje Koffie

De directie nodigt enkele keren per jaar een groepje ouders uit voor een koffieuurtje. Daar kunnen hun opmerkingen maken over het reilen zeilen van de school.

Bij het peuteraanbod wordt u uitgenodigt door de leidsters.

Observatiegesprekken/Ouderavond / Rapporten

Bij de peuteraanbod en kinderopvang vinden er twee keer per jaar observatiegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken de leidsters met u over de ontwikkeling van uw kind.

 

Op de basisschool zijn er rond de de rapporten zogenaamde 10-minutengesprekken. Op deze avonden krijgt u de kans om het werk van uw kinderen in te zien en om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Deze avonden zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangt u "de nieuwsbrief" . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Hier kunt u uw mailadres doorgeven zodat u hem digitaal kunt ontvangen.

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

Vlinder App

Met de Vlinder app blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat je de belevenissen van je kind nu beter kunt volgen heb je voortaan nog meer om samen over te kletsen. U download deze app via de app-store, genaamd ‘Basisschool App’ van het bedrijf Concapps B.V. U kunt zelf uw inloggegevens via de app aanvragen. 

Ouderraad

 

Ouderbetrokkenheid: