VVE

Alle pedagogisch medewerkers van het peuteraanbod zijn VVE gecertificeerd. VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. Het doel hiervan is: een doorgaande educatieve lijn van het peuteraanbod tot en met de eerste 2 leerjaren van de basisschool. Zodat we elk kind optimaal stimuleren en eventuele ontwikkelingsachterstanden zo veel mogelijk voorkomen en verminderen.

 

In De Vlinder werken wij met gerichte VVE-programma's waarmee de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen. De activiteiten - met verschillende thema's - sluiten aan op de belevingswereld van peuters. Ze kunnen gekoppeld zijn aan feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis of aan gebeurtenissen zoals Carnaval en Sint-Maarten. Ook andere aansprekende thema's, zoals de jaargetijden, gebruiken we voor onze activiteiten.