Ouderbetrokkenheid

Binnen het peuteraanbod wordt een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overgenomen van de ouders. Daardoor ontstaat er een samenwerkingsrelatie tussen de ouder en de pedagogisch medewerker. Ouders zijn en blijven de eerste opvoedingsverantwoordelijken, dus moeten ze hun kinderen met een gerust hart op de groep achter kunnen laten en alle vertrouwen hebben in de geboden opvang.

De basis voor de relatie pedagogisch medewerker/ ouder is ook het respect hebben voor elkaars opvattingen en handelswijzen.