Zorg

Korein biedt zorg en veiligheid voor uw kind. We werken met een doordachte pedagogische aanpak en ieder kind krijgt persoonlijke aandacht.

GGD inspectierapporten

Alle Korein-locaties worden jaarlijks getoetst door de GGD.