Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering

Op De Vlinder werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden. We kochten de afgelopen 3 jaar nieuwe methodes voor rekenen, taal, lezen, verkeer en Engels. We verbeteren het onderwijs door de uitkomsten van de toetsen goed te bekijken. Met die resultaten maken de plannen voor de volgende periode van het jaar.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 8,6 en ouders een 7,9 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2010 2013 2015 2017
Medewerkers geven een: 7,2 8,0 8,1 8,0
Ouders geven een:  6,3 7,0 7,5 7,9
Leerlingen geven een:  7,2 7,8 8,4 8,6

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2019 2018 2017 2016

Landelijk gemiddelde

Scholengroep 

535,7 534,9 535,2 534,6
Schoolscore 536,8 537,9 536,8 532,6

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

  2018-2019 2017-2018 2016-2017
Aantal schoolverlaters  19 14 19
lwoo-leerlingen 2 1 5
vmbo-leerlingen 47% = 9 36% = 5 68% = 13
vmbo/havo-leerlingen 6% = 1 14% = 2 21% = 4
havo/vwo-leerlingen 47% = 9 50% = 7 11% = 2

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar 

Beloften Stichting de Eenbes 2015-2019:

 1. Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past.
 2. We helpen jou te ontdekken waar je goed in bent.
 3. Wij zijn trots op jou.
 4. Jij leert bij ons wat je nodig hebt, voor nu én voor jouw toekomst.
 5. Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken.

Beloften vanuit Kindcentrum:

Ons centrum is een ontmoetingsplek voor jou en jouw ouders. Samen werken we aan jouw ontwikkeling:

 1. We begeleiden je leven tot je 13 bent. We leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn.
 2. We leren je over de wijk, het dorp en de maatschappij.
 3. We ontdekken jouw talent. We sluiten aan bij jouw wereld.
 4. We willen niet dat je achter blijft.
 5. We leren je kennis en vaardigheden voor de toekomst.

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

Doelstellingen Schoolplan:

 • Plan om alle kinderen te helpen dat zij op school succes behalen. 
 • Ieder kind/medewerker moet zich sociaal veilig voelen op school. 
 • Met begeleiding van Stichting leerKRACHT naar beter onderwijs & ontwikkeling en meer werkplezier.
 • Kwaliteit van muziekonderwijs verbeteren d.m.v. een muziekcoach en muziekambassadeurs. 
 • Oriënteren om groepsoverstijgend te gaan werken.
 • ICT-vaardigheden vergroten, met als onderdeel programmeren.
 • Gezonde school certificaat behalen voor het thema ‘Voeding’.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons Schoolvenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons Schoolvenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.