Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden?

U bent van harte welkom om kennis te maken met ons kindcentrum. De directeur ontvangt nieuwe ouders met kinderen en geeft uitgebreide informatie over de school: Hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onderwijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

 

Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Wenst u een gesprek neem dan contact op met de directeur Wendy Hollanders (040 - 28 00 600 of directiedevlinder AT eenbes DOT nl)

Aanmeldingsformulier

Na het kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken voor het aanmeldgesprek. Tijdens het aanmeldgesprek vult u samen met de directeur het aanmeldformulier in. Door dit formulier in te vullen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens het gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. 

 

Wanneer aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar het is altijd mogelijk om uw kind eerder aan te melden. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) 10 schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

 

Een toekomstige kleuter-leerling wordt, voorafgaande aan de definitieve inschrijving, zodra het de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de school, de kinderen en de leerkracht. De kennismaking omvat minimaal 1 en maximaal 10 dagdelen. Definitieve inschrijving is mogelijk vanaf het vierde levensjaar.

Instromen kleuters

Vier weken vóór de zomervakantie stromen de kleuters niet meer in. Vanaf deze vier weken loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen.

Informatie start schooljaar

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een brief van de groepsleerkracht met daarin alle informatie voor een goede start.  

Instromen vanaf een andere school?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

Eenbes Procedure Aanmelding

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.