Speelplaatsregels

We hebben voor het spelen op de speelplaats tijdens de pauze de volgende regels:

-       De leerlingen luisteren naar de surveillanten.

-       De leerlingen gaan positief met elkaar om.

-       De leerlingen lopen op het schoolplein met hun fiets.         
         De leerlingen buiten het gebied (Dwarsstraat, Mierloseweg, Peijnenburgweg, Goorstraat) mogen met de            
         fiets. Voor uitzondering afspreken met de leerkracht.

-       De leerlingen gaan zorgzaam met spullen van school en medeleerlingen om.

-       De telefoons gaan bij het naar binnen gaan uit.

-       De leerlingen kunnen voordat ze naar buiten gaan (met de pauze) naar het toilet. 30 minuten na de pauzes wordt
         er in principe niet meer naar het toilet gegaan (uitzonderingen na vraag bij de surveillant).

-       De speeltoestellen worden gebruikt op de manier waarvoor ze bedoeld zijn.

-       Kinderen blijven spelen buiten de bosjes/struiken.

 

Ook u als ouder kunt daarin uw steentje bijdragen, door de school hierin te steunen en ervan uit te gaan dat de school het beste met uw kind voor heeft.

 

In dit document staan alle regels uitgelegd.