Leerlingobservatie en -volgsystemen

Referentieniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maken we gebruik van:

  • Leerlingvolgsysteem ‘KIJK’ voor de groepen 1 en 2
  • De CITO toetsen voor de groepen 1 t/m 8
  • Het pedagogisch systeem ‘Zien’ in de groepen 1 t/m 8
  • Quickscan Hoogbegaafdheid
  • Methode gebonden toetsen
  • Observaties
  • Gesprekken met ouders en kinderen
  • Ouderportaal: mogelijkheid dat ouders in het leerlingvolgsysteem via internet meekijken.
  • Rapport: 3x per jaar voor groep 3 t/m 8, 2x per jaar groep 1 en 2

Cito toetsen

De CITO toetsen worden een of meer keer per jaar afgenomen volgens de richtlijnen van CITO en zoals gepland in de toets kalender. De toetsen worden door de eigen leerkracht afgenomen, m.u.v. de individuele toetsen zoals AVI en DMT.