Ouderbijdrage

Ouderbijdrage en extra schoolkosten  

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders van de Ouderraad een brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt over het algemeen besteed aan speciale activiteiten voor de kinderen die buiten de normale vergoeding van het Ministerie vallen, zoals vieringen en festiviteiten. De ouderraad legt jaarlijks op de ledenvergadering verantwoording af over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage. Op de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage bedraagt € 10,- per kind per schooljaar. 

 

Daarnaast vraagt de school een bijdrage voor het organiseren van de volgende activiteiten. De kosten voor de ouders worden hieronder aangegeven inclusief de (vrijwillige) ouderbijdrage. 

 

Leerlingen groep 1 t/m 7  Leerlingen groep 8  
Ouderbijdrage € 10,-  Ouderbijdrage € 10,- 
Schoolreis € 25,- Schoolkamp € 110,- 
Totaal: € 35,- Totaal: € 120,- 

 

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Vraag het aan de directie.