Ouderbijdrage

Naast het gewone lesprogramma bieden wij onze leerlingen extra activiteiten aan. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of schoolreisjes. Hiervoor vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Deze is als volgt opgebouwd:

  • € 35,00 per kind voor Sinterklaas, Pasen e.a. activiteiten incl. het schoolreisje groep 1 t/m 8

  • € 85,00 per kind uit groep 8, voor het schoolkamp

Bijdrage

Hebt U problemen met de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt U in aanmerking komen voor ondersteuning. U kunt daarvoor een aanvrage doen in het kader van de bijzondere bijstand.

Dat betekent, dat U bij de gemeente een aanvrage doet voor de onderwijsbijdrage.

Dat is voor een basisschoolkind € 100,- voor 2018.

Als U minder inkomen heeft dan 120% van de bijstand, dan komt U in aanmerking voor deze onderwijsbijdrage. Alleenstaande ouder: € 1454,17 en samenwonende ouders: € 1615,74.

Is dit niet voldoende, dan kunt nog een beroep doen op de stichting Leergeld.

Deze stichting heeft dezelfde doelgroep nl. Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Samenvattend: eerst naar de gemeente, daarna komt Leergeld in beeld.