Bijzondere activiteiten

Sinterklaasfeest

In de periode dat de Sint in het land is wordt er in de onderbouw gewerkt met het NTR Sinterklaasjournaal project. Rond 5 december komt Sinterklaas op school. Ook brengt groep 4 een bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas in Helmond.

Kerstviering

Op donderdag vóór de Kerstvakantie is er een Kerstviering op school, met medewerking van de Ouderraad.

Carnaval

Op vrijdag vóór de Carnavalsvakantie is er een carnavalsviering, waarbij de kinderen verkleed naar school mogen komen.

Pasen

Op woensdag vóór Pasen gaan alle kinderen van groep 1 t/m 4 paaseieren zoeken. En is voor groep 5 t/m 8 een 'eier-tik' wedstrijd. 

Eerste Communie

In groep 4 kunnen de leerlingen hun Eerste Communie doen. Deze vindt plaats op een zondag in april. De voorbereidingen daarvoor vinden buiten school plaats.

Vormsel

In groep 8 kunnen de leerlingen het Vormsel ontvangen. De voorbereidingen daarvoor vinden buiten school plaats.

Open Podium

Een aantal keren per jaar is er aandacht voor dans, drama en muziek tijdens een podiumoptreden. De data staan in de schoolkalender. Afwisselend verzorgen een aantal groepen het open podium. Het open podium is in de speelzaal van 11.15 – 12.15 uur. Ouders zijn bij deze optredens welkom.

Beeldende vorming tijdens ‘Crea-ochtend’

Talenten ontdekken tijdens de crea-ochtend van De Vlinder. Enkele keren per jaar vindt er een Crea-ochtend plaats van 10.30 –12.30 uur. De kinderen werken in groepen door de school, onder leiding van ouders en leerkrachten en ondernemen creatieve activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: beeldhouwen, boetseren, houtbewerking, textiele werkvormen en schilderen.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week van 10 dagen ter promotie van het Nederlandse kinderboek. Op school besteden we er aandacht aan door binnen het thema diverse activiteiten in de klas te organiseren. Groep 7 en 8 doen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.

Week van Pesten

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt ons daarbij. Elk jaar staat een ander thema centraal. De activiteiten in de Week Tegen Pesten verschillen per jaar.

Week van de Mediawijsheid

De laatste week van november staat volledig in het teken van hoe leerlingen, ouders en opvoeders media kunnen inzetten voor hun (persoonlijke) ontwikkeling en functioneren. Door leerlingen wegwijs te maken in hun mediagebruik en te leren reflecteren op hun mediagedrag ontwikkelen ze al op jonge leeftijd de competenties om alle kansen van media te benutten. Zoals het behalen van doelen, creativiteit ontplooien, toegang tot informatie en contact met anderen.

Week van de lentekriebels

De landelijke themaweek ‘Week van de Lentekriebels’ is dé week voor kinderen op de basisschool om meer te leren over liefde, relaties en seksualiteit.

De Nationale Pannenkoekendag

Op een vrijdag in maart bakken de leerlingen van groep 8 pannenkoeken voor de bewoners van Berkenheuvel. De ouderraad organiseert dit pannenkoekenfeest. Onder het motto ‘Bak mee voor ouderen!’ zetten we de bewoners zo elk jaar in het zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken!

Mejuffendag

In april/mei vieren alle leerkrachten op één dag hun verjaardag in de klas.

Verkeersexamen

In de maand april nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het theoretisch examen en groep 8 aan het praktijk examen.

Koningsspelen

De koningsspelen vindt ieder jaar vrijdags vóór de meivakantie plaats. De koningssportdag vormt weer het hart van deze vrolijke en sportieve dag en wordt voorafgegaan door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt.

Avondvierdaagse

Stichting Wandel Avondvierdaagse Geldrop organiseert jaarlijks de Geldropse Avondvierdaagse. Het evenement vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag in de eerste volle kalenderweek van juni, welke start op zondag. Leerlingen van De Vlinder kunnen deelnemen aan deze avondvierdaagse door zich op te geven bij de ouderraad.

Musical

De leerlingen van groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar meerdere keren een musical op. De musical worden opgevoerd in 't Vlinderhof van de school voor alle leerlingen van het Kindcentrum, voor ouders en andere belangstellenden, en de bewoners van Berkenheuvel. (Deze is de laatste jaren middels een film opgevoerd)

Activiteiten tijdens de laatste schoolweken

In juni of juli gaan we op schoolreis met de gehele school. De een na laatste schoolweek gaat groep 8 op kamp naar een kampeerboerderij in Riethoven. Daarna volgt er een afscheidsdag waarbij alle groepen afscheid nemen van groep 8, door ze om 12.30 uur uit te zwaaien.

Kunstbalie

Geldrop heeft gekozen voor het Standaardmenu van Kunstbalie. Leerlingen komen tijdens hun basisschoolcarrière in het Standaardmenu tweemaal in aanraking met de kunstdisciplines. De kunsten vormen een breed terrein dat Kunstbalie verdeelt in de volgende disciplines: dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, film, mediakunst en literatuur. Het grote voordeel van het Standaardmenu is dat de leerlingen zowel in de onder- als de bovenbouw met alle disciplines kennismaken. Omdat de leerlingen bij de twee kunstconfrontaties in een andere ontwikkelingsfase zitten, beleven ze dat ook op een andere manier. Bovendien krijgen ze de tweede keer met een ander product te maken. Kunstbalie vindt het belangrijk dat leerlingen al jong met de kunsten in de aanraking komen. Kunstenaars nemen vaak niet-alledaagse standpunten in ten opzichte van de werkelijkheid. Voor leerlingen kan het contact met kunstenaars en hun werk daarom een scala aan nieuwe ideeën, gezichtspunten en mogelijkheden tonen. Want jonge kinderen onderzoeken dagelijks hun omgeving en geven daaraan op verschillende manieren betekenis. Kunstbalie wil het mogelijk maken dat kinderen de kunsten actief, receptief én reflectief beleven. We zien de leraar in dat proces als cultuur(over)drager.

Kindcentrumfotograaf

De kindcentrumfotograaf komt in het Kindcentrum. Ouders kunnen de gemaakte foto’s nabestellen. De pasfoto’s van de fotograaf zijn niet geschikt voor officiële documenten.