Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren wanneer ouders goed betrokken zijn bij school en leren.

 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Kopje Koffie

De directie nodigt enkele keren per jaar de ouders uit voor een koffieuurtje. Daar kunnen ze hun opmerkingen maken over het reilen zeilen van het Kindcentrum.

Informatieavond 'Kijkje in de groep'

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk om meningen en advies van betrokkenen te krijgen. Vooral van onze kinderen. Daarom werken we met een leerlingenraad. Uit de bovenbouwgroepen mogen kinderen in gesprek met de directeur aangeven welke ideeën zij hebben. 

Schoolcijfers/Ouderportaal

U kunt via deze site (rechtsboven) of Parro app inloggen in het ouderportaal, middels inloggegevens die u van onze school digitaal heeft ontvangen. Binnen dit portaal heeft u toegang om op de hoogte te blijven van de vorderingen van uw kind. Tevens kunt u de persoonsgegevens van uw kind en van u inzien en zelf wijzigingen aangeven. Deze worden dan verwerkt in onze administratie.

Parro App

Met de Parro app blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat je de belevenissen van je kind nu beter kunt volgen heb je voortaan nog meer om samen over te kletsen. U download deze app via de app-store, genaamd ‘Parro App’ van het bedrijf Topicus Onderwijs B.V.

Ouderavond / Rapporten

Rond de rapporten zijn er zogenaamde 10-minutengesprekken. Op deze avonden krijgt u de kans om het werk van uw kinderen in te zien en om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Deze avonden zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.
U kunt ook buiten de rapportperioden aangeven als u een vraag heeft en/of een gesprek wenst. Maak dan even rechtstreeks een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind.

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt de nieuwsbrief, digitaal in de app en op de website. Wilt u graag de nieuwsbrief op papier ontvangen of juist in de mail? Geef dit door via info@kindcentrumdevlinder.nl. In de nieuwsbrief wordt belangrijke informatie gegeven. We verwachten van u dat u deze nieuwsbrief leest en van de inhoud op de hoogte bent. Zodat u niet voor een verrassing komt te staan. 

Website / Facebook / Video's

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

Klassenouder

De klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en de ouders van de betreffende groep. De klassenouder regelt, op verzoek van de leerkracht, de hulp bij activiteiten en autovervoer naar excursies en voorstellingen.

Daarnaast kunnen hulpouders een belangrijke rol spelen bij allerlei activiteiten, zoals een crea.