Onderwijs

Ons onderwijs

Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen. Onze leerlingen voelen zich bewust verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze durven en kunnen eigen keuzes maken. De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Ons team is deskundig, heeft specifieke expertise in huis, en werkt met de modernste methodes, middelen en media.

 

Ouders

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. U hoort daar alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

 

Meer over ouderbetrokkenheid