Over de School

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Voelt uw kind zich prettig? Dan heeft dat positieve effecten op de onderwijsresultaten. In ons pedagogisch klimaat staan wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal.

Wie zijn wij?

Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van integraal kindcentrum De Vlinder. Samen met onze partner Korein, bieden wij opvang, peuteraanbod en onderwijs aan kinderen van nul tot en met dertien jaar.  Door onze samenwerking met KluppluZ kunnen wij ook extra ondersteuning bieden voor kinderen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Kindcentrum De Vlinder is gelegen in de wijk Braakhuizen Zuid te Geldrop-Mierlo.

 

Wat bieden wij?

Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen. Onze leerlingen voelen zich bewust verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze durven en kunnen eigen keuzes maken. De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Ons team wil deskundig zijn, specifieke expertise in huis hebben en werken met de modernste methodes, middelen en media.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierdoor kunnen onze leerlingen een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

 

Wij wonen, samen met diverse partners, in een gebouw waar iedereen kan samenwerken met elkaar. Een gebouw dat multifunctioneel kan worden ingezet. Daarmee willen wij een belangrijke spil in onze wijk zijn.