Notulen MR

De notulen van de laatste vergadering van 25 februari 2019, staan online