Notulen laatste MR-vergadering

De laatste notulen van de MR staan op de site