Nieuw Anti-pest protocol

We hanteren de methode 'Leefstijl' als middel om (preventief) om te gaan met conflicten en pesten. Eén keer in de week stat er een les van leefstijl gepland. Hierbij komen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. aan de orde. Hierbij staat wekelijks een ander aandachtspunt centraal. 

 

Naast de methode leefstijl, spreken we ruzies en conflicten uit in de klas of met een groepje. 

 

Iedere klas heeft een gevoelsthermometer aan de deur hangen. Hierop kunnen de leerlingen en de leerkracht zien hoe kinderen zich voelen. 

 

In de november vindt de week van de mediawijsheid plaats, waar groepen 4 t/m 8 aan meedoen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan het bewust en veilig omgaan met het internet, whats'appen e.d.

 

In september vindt de week tegen het pesten plaats. Wij gaan hier aan deelnemen. .

 

Lees het hele protocol.