Trots op het audit verslag

Met trots willen we graag jullie meenemen met de uitkomsten van het Audit bezoek op 22 maart.


De audit-commissie heeft tijdens deze dag naar 12 aandachtspunten gekeken. Hiervoor hebben ze lessen gevolgd, documenten ingelezen en zijn ze in gesprek gegaan met de leerlingen, ouders, leerkrachten, IB en directie.
Graag willen we enkele bevindingen graag met jullie delen:

  • Kindcentrum de Vlinder is een ambiteuze school. Zij heeft de leerlingenpopulatie goed in beeld en beschreven en legt op basis van de kenmerken en behoeften van de leerlingen duidelijke accenten in haar onderwijs en in het (o.a. naschoolse) aanbod. De resultaten van de leerlingen op didactische vakken zijn voldoende tot goed te noemen in relatie tot de eigen schoolnormen die weer gebaseerd zijn op de kenmerken van de populatie.
  • De leerlingen van de Vlinder stromen op niveau uit naar het voortgezet onderwijs en presteren daar na enkele jaren nog steeds volgens verwachting.
  • In het handelen van de leraren op de Vlinder zien we verschillen in uitvoering met als gemeenschappelijke deler dat de leraren in staat zijn een goede instructie te geven in een goed georganiseerde leeromgeving.
  • De auditcommissie heeft met twee groepen leerlingen gesproken die allebei positief zijn over de school. “Je kunt hier jezelf zijn” is een mooi compliment en zegt iets over de sfeer en aandacht van alle leraren.
  • De gesproken ouders voelen zich zeker betrokken bij de school en voelen ook dat de school betrokken is bij hen en hun kinderen.

Het volledige audit verslag kunt u hier lezen.