Notulen MR

De notulen van de MR-vergadering van 7 mei 2018 staan op de site!!