MR-notulen

De MR-notulen van 15 juni staat gepubliceerd om op onze website