KiVa: onze nieuwe sociaal emotionele methode!

Dit schooljaar starten we in het Kindcentrum met een nieuwe sociaal-emotionele methode: 'KiVa'!

 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’

 

KiVa is goedgekeurd door het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Werkwijze

KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

De 10 thema’s op een rijtje

KiVa werkt aan de hand van 10 thema’s:

  • Thema 1: Iedereen verdient respect
  • Thema 2: In de groep
  • Thema 3: Wat is communicatie?
  • Thema 4: Plagen, ruzie of pesten?
  • Thema 5: Verborgen vormen van pesten en cyberpesten
  • Thema 6: Rollen in de groep
  • Thema 7: Samen zijn wij een fijne groep
  • Thema 8: Wij helpen elkaar
  • Thema 9: Wat kan ik doen?
  • Thema 10: KiVa-we doen het samen!

Het KiVa-team

Bij ons op school is een KiVa-team aanwezig. Dit team is een werkgroep bestaande uit juffrouw Yvet, juffrouw Ans en juffrouw Jolanda. De hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa.

 

Bekijk het filmpje waar KiVa in wordt uitgelegd.