Herziende versie Protocol Corona

Het protocol Openstelling Corona is aangepast n.a.v. de huidige versoepelingen. Dit protocol is goedgekeurd door de MR op 19-5-2021.