De notulen van de OR staan online

Klik hier voor deze notulen in te zien