Zorg

Korein Kinderplein biedt zorg en veiligheid voor uw kind. We werken met een doordachte pedagogische aanpak en ieder kind krijgt persoonlijke aandacht.

GGD inspectierapporten

Alle Korein Kinderpleinen worden jaarlijks getoetst door de GGD.