Agenda

Zorgteam 6

Van 11.00-14.00 uur: 

Al vele jaren werken we op de Vlinder met een zorgteam voor de leeftijd

van 4- 12 jaar. Sinds 2 jaar is er ook een zorgteambespreking samen met
de peuterspeelzaal voor kinderen van 0-4 jaar. Het komende schooljaar
gaan we werken met 1 zorgteam voor de leeftijd van 0-13 jaar.
Het zorgteam bestaat uit:
• Maatschappelijk werk (CMD)
• Verpleegkundige van de GGD
• Eenbes Expertise Netwerk
• Politie
• Directie
• Leerkracht en interne begeleider.
Op afspraak kunnen ook ouders of andere deskundigen aansluiten.

Het zorgteam komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Naar overzicht